Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

H ιστορία της αναστήλωσης του Λέοντα


Η έκδοση, περιλαμβάνει πολύτιμο ιστορικό υλικό για την αναστήλωση του μνημείου του Λέοντα, που με την ακτινοβολία του προσδίδει μοναδικό χαρακτήρα στη σύγχρονη Χαιρώνεια.
Η επανέκδοση του αρχικού βι­βλίου- εξαντλημένου από χρόνια πραγματοποιήθηκε με την ευγενική παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμά­των, από τους κληρονόμους του συγγραφέα Τάκη Λάππα προς τον Δήμο Χαιρώνειας.
Η διάθεση του βιβλίου γίνεται μέσω του Δήμου Χαιρώνειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου