Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Ενημέρωση των νέων Υπουργών για το θέμα της ENELCO


Συνάντηση με τους νέους Υπουργούς Πολιτισμού και Περιβάλλοντος ζήτησε με επιστολές του ο Δήμαρχος Χαιρώνειας, προκειμένου να τους ενημερώσει για το θέμα της ENELCO πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης της μονάδας. Στις επιστολές γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις σοβαρές ανακολουθίες και παραλήψεις των δύο Υπουργείων, όσο και στη στάση των υπουργών και των επιτελείων τους που ουδέποτε απάντησαν ή δέχθηκαν να συναντηθούν με του δημάρχους Χαιρώνειας και Δαύλειας. Επίσης γίνεται αναλυτική αναφορά στις αρνητικές επιπτώσεις απο τη λειτουργία της μονάδας σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος Χαιρώνειας στην περιοχή του.
Η φωτογραφία είναι απο την κινητοποίηση κατοίκων στην αιφνιαδιαστική συνεδρίαση του ΚΑΣ στις 23 Δεκεμβρίου (!) 2008, με την οποία ανέτρεψαν αναίτια κατόπιν αναπομπής της υπόθεσης απο τον Υπουργό Πολιτισμού, την προηγούμενη αρνητική απόφασή τους.
Δ.Σπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου