Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Συνεδριάζει η Τεχνική Επιτροπή του πιλοτικού LIFE που εφαρμόζεται στη Χαιρώνεια

Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος EcoPest στη λεκάνη απορροής του Βοιωτικού Κηφισού
9.000,5 στρέμματα με καλλιέργειες βαμβάκι, καλαμπόκι, βιομηχανική τομάτα.

Συνεδριάζουν σήμερα στη Χαιρώνεια, οι εκπρόσωποι όλων των φορέων που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα EcoPest που στοχεύει στην προσαρμογή των αρχών της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων για την προστασία ενός ευάλωτου υγροτοπικού οικοσυστήματος. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ .

Αντικείμενο του EcoPest είναι να αναπτύξει, να παρουσιάσει και να εφαρμόσει μια οικονομικά βιώσιμη στρατηγική για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, μέσω του ελέγχου των εισροών και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των σχετικών κινδύνων. Για να εκπληρωθούν οι στόχοι του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί δράσεις στις οποίες εμπλέκονται όλοι όσοι συμμετέχουν και περιλαμβάνουν την εφαρμογή και την διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Η σημερινή συνάντηση έχει σκοπό την παρουσίαση απο την μεριά όλων των εμπλεκομένων (επιστημονικών φορέων - καλλιεργητών- γεωπόνων- τοπικών φορέων), της προόδου του έργου, της πορείας και των μέχρι σήμερα συμπερασμάτων, την ανακεφαλαίωση των στοιχείων και την προετοιμασία των πρώτων εργαστηρίων με τους καλλιεργητές της περιοχής.
Δέσποινα Σπανούδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου