Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Περιορισμός της σκόνης κατά την σπορά και διαχείριση υγρών αποβλήτων στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος στον κάμπο της Χαιρώνειας

Εδώ και αρκετούς μήνες εφαρμόζεται πιλοτικά πρόγραμμα που αφορά τη μείωση του νερού, της ενέργειας και των φαρμάκων σε αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής του Δήμου Χαιρώνειας.
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος αναπτύσσονται συνοδευτικές δράσεις καλών πρακτικών με στόχο την προστασία των παραγωγών και του περιβάλλοντος.
Σήμερα ομάδα αγροτών που αποτελεί τον πυρήνα του προγράμματος ενημερώθηκε από επιστημονικά στελέχη του προγράμματος για :
- Την εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος (heliosec) στο οποίο θα συλλέγονται τα υγρά τοξικά απόβλητα από την έκπλυση των ψεκαστικών αγροτικών μηχανημάτων. Το σύστημα θα εγκατασταθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα λειτουργήσει πιλοτικά και υπό την επίβλεψη της ιδιωτικής εταιρείας που το διακινεί και η οποία το παρέχει δωρεάν για λόγους δοκιμαστικής και επιδεικτικής λειτουργίας. Μάλιστα την επίδειξη στη Χαιρώνεια έκανε γάλλος συνεργάτης της εταιρείας που ήρθε στην Ελλάδα αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.
- Την επίδειξη μιας συσκευής που προστίθεται στις σπαρτικές μηχανές για τον περιορισμό της σκόνης που παράγεται κατά την σπορά βαμβακιού ή αραβοσίτου (deflector). Η συσκευή αυτή, που θα είναι υποχρεωτική από τον Νοέμβριο του 2010, δόθηκε δωρεάν σε δέκα αγρότες μετά από κλήρωση ανάμεσα στους παριστάμενους. Εκτός από την επίδειξη με τον προτζέκτορα και συναρμολογήθηκε μία συσκευή deflector σε μία σπαρτική μηχανή ,και έγινε επίδειξη σε κανονικές συνθήκες σποράς στον αγρό.
Τέλος σε εξέλιξη είναι και το πρόγραμμα συλλογής των κενών συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων με τους ειδικούς κάδους χρώματος κόκκινου με σήμανση που έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία στον κάμπο, για την συλλογή των κενών κουτιών και φιαλών.
Το πιλοτικό πρόγραμμα, που εφαρμόζεται στα πλαίσια του προγράμματος LIFE οδηγεί σε εξοικονόμηση κόστους προς όφελος των αγροτών, μπορεί να συμβάλλει στην μείωση της ρύπανσης και την προστασία της υγείας των αγροτών και των καταναλωτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου