Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Ηχηρό ΟΧΙ, από το Νομαρχιακό Συμβούλιο στην μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Χαιρώνεια

Σε μια φορτισμένη συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας τοποθετήθηκαν τόσο η πλευρά της ΕΝΕLCO όσο και οι Δήμοι Χαιρώνειας και Δαύλειας, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων τοποθετήθηκαν αναλυτικά κατά της επένδυσης τονίζοντας όλες τις πλευρές των αρνητικών επιπτώσεων απο τη λειτουργία της μονάδας.
Η απόφαση ήταν ομόφωνο ΟΧΙ, αν και ο χαρακτήρας της είναι γνωμοδοτικός. Μένει να διαπιστώσουμε αν το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και τα συναρμόδια Υπουργεία, θα σεβαστούν την εκφρασμένη βούληση της τοπικής κοινωνίας και των αιρετών εκπροσώπων της.

Δέσποινα Σπανούδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου