Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Όχι απο το Δημοτικό Συμβούλιο στην ENELCO, την Τετάρτη 23/9, η συζήτηση στο Νομαρχιακό

Απορρίφθηκε για μια ακόμη φορά η τροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του θερμοηλεκτρικού σταθμού απο το Δημοτικό Συμβούλιο Χαιρώνειας, τη Δευτέρα 14/9. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρθηκε το ιστορικό απο το 2001. Τονίστηκε ότι για την δημιουργία της μονάδας αγνοήθηκε παντελώς η γνώμη της τοπικής κοινωνίας, ενώ στη διαδικασία της αδειοδότησης σημειώθηκε αλυσίδα παρατυπιών και μεθοδεύσεων προς όφελος της πολυεθνικής ENEL και του ομίλου Κοπελούζου:
Παράνομη παράλειψη του Υπουργείου Πολιτισμού και τις δύο φορές που εκδόθηκαν περιβαλλοντικοί όροι, παρατυπίες όπως η ταχύτατη έκδοση αδειών από το ΥΠΑΝ και το ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου η μονάδα να αυξήσει εντός ολίγων ημερών τη σχεδιαζόμενη ισχύ και να διεκδικήσει το διαγωνισμό του ΔΕΣΜΗΕ και ασυμβατότητα στις χρήσεις γης που «νομιμοποιήθηκαν» με ειδική εκ των υστέρων απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ανατροπή της απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με επαναφορά όρων που είχαν ήδη συζητηθεί και απορριφθεί .
Στη συζήτηση αναφέρθηκαν οι αρνητικές χωροταξικές και κοινωνικές – οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η εγκατάσταση μιας τέτοιας μονάδας σε μια αμιγώς αγροτική και αρχαιολογική περιοχή, καθώς και η επιβάρυνση με αέριους ρύπους, θόρυβο, η θερμική ρύπανση, οι αλλαγές στο μικροκλίμα και τα υγρά απόβλητα.
Την Τετάρτη 23/9, θα συζητηθεί στο Νομαρχιακό Συμβούλιο προκειμένου να γνωμοδοτήσει και αυτό για την δημιουργία της μονάδας της ENELCO. Υπενθυμίζεται ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο είχε παραλήψει να γνωμοδοτήσει στην αρχική έγκριση το 2002, ενώ το 2007 όταν έγινε αύξηση της ισχύος της μονάδας, δεν ζητήθηκε καν η γνωμοδότησή του.
Δ. Σπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου