Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ένα μεγάλο πρόβλημα ρύπανσης του αγροτικού χώρου από τα κενά συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων, επιχειρεί να αντιμετωπίσει ο Δήμος Χαιρώνειας που εγκαινίασε «Πρόγραμμα ανακύκλωσης των κενών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων». Ειδικοί κάδοι χρώματος κόκκινου με σήμανση έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία στον κάμπο, για την συλλογή των κενών κουτιών και φιαλών. Λίγες ημέρες μετά την εγκατάσταση των κάδων, η ανταπόκριση των αγροτών είναι ενθουσιώδης, γεγονός που επιταχύνει τη λειτουργία του προγράμματος. Το επόμενο διάστημα σχεδιάζεται η εγκατάσταση συστήματος έκπλυσης των γεωργικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό.
Αναλυτική ενημέρωση για το πρόβλημα μαζί με οδηγίες για την αντιμετώπισή του, δόθηκαν στους αγρότες το προηγούμενο διάστημα από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στα πλαίσια ειδικού προγράμματος. Το συνολικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται πιλοτικά, αφορά τη μείωση του νερού, της ενέργειας και των φαρμάκων στις αγροτικές καλλιέργειες.
Ευελπιστούμε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να αποτελέσει ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και για άλλες αγροτικές περιοχές, δεδομένου ότι αφενός οδηγεί σε εξοικονόμηση προς όφελος των αγροτών και αφετέρου μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της ρύπανσης των εδαφών και των υπόγειων και επιφανειακών νερών.

ΦΥΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

3-πλό Ξέπλυμα

Ανοίγετε το πλαστικό μπουκάλι με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην καταστραφεί το πώμα.
Αφού αδειάσετε πλήρως το περιεχόμενο του γεωργικού φαρμάκου στη δεξαμενή-βυτίο ανάμιξης του ψεκαστικού διαλύματος:

ΒΗΜΑ 1o: Γεμίστε την κενή πλαστική συσκευασία κατά το 1/3 του όγκου της με καθαρό νερό.

ΒΗΜΑ 2o: Τοποθετείστε το πώμα και αφού κλείσετε καλά τη συσκευασία ανακινείστε δυνατά έτσι ώστε το νερό να ξεπλύνει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της συσκευασίας.

ΒΗΜΑ 3o: Αδειάστε το νερό του ξεπλύματος στη δεξαμενή που γίνεται η ανάμιξη του ψεκαστικού διαλύματος κρατώντας τη συσκευασία ανάποδα για 30 δευτερόλεπτα ώστε να στραγγίσει καλά.

Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 τρεις φορές

ΒΗΜΑ 4o: Τοποθετείστε την ξεπλυμένη κενή συσκευασία ανάποδα σε κατάλληλο σημείο, ώστε να στραγγίξουν τελείως τα νερά που τυχόν έχουν απομείνει.

ΒΗΜΑ 5o: Τοποθετείστε τις ξεπλυμένες κενές συσκευασίες στην πλαστική σακούλα που σας έχει δοθεί.

ΒΗΜΑ 6o: Τοποθετείστε τη σακούλα μέσα στον ειδικό κόκκινο κάδο.Σημεία τοποθέτησης κάδων

1. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΟΝΤΙΟΥ
2. ΚΕΝΤΡΟ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ
3. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ (ΚΑΡΑΜΟΥΣΑ-ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΧΩΜΑ)
4. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΟΥΡΙΟΥ
5. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

1 σχόλιο: