Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Συνάντηση της τεχνικής επιτροπής του Προγράμματος LIFE+

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της τεχνικής επιτροπής του Προγράμματος LIFE+ (LIFE07 ENV/GR/000266 EcoPest) που υλοποιείται στην περιοχή Χαιρώνειας


Πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2010, η συνάντηση των μελών της Τεχνικής Επιτροπής του Προγράμματος LIFE+ (LIFE07 ENV/GR/000266 EcoPest στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο με θέματα συζήτησης

1. Την επίσκεψη του εκπροσώπου της Επιτροπής LIFE+ κ. Aλέξη Τσάλα στο ΜΦΙ 23/4/2010
2. Καταγραφές, Βάση Δεδομένων, Θεματικοί Χάρτες
3. LCM
4. Χρονοπλάνο τροποποιημένο
5. Πίνακας Αποτελεσμάτων Δειγματοληψιών
6. Εγκατάσταση συστήματος συλλογής υγρών αποβλήτων Heliosec
7. Συζήτηση επί των τριμηνιαίων εκθέσεων
8. Μετεωρολογικοί σταθμοί
9. Παρουσίαση πλάνου παρακολούθησης οικονομικών (ανά δράση)
10. Άλλα θέματα

Συμμετέχοντες
Στην σύσκεψη μετείχαν εκπρόσωποι των φορέων που υλοποιούν το Πρόγραμμα (ΜΦΙ, ΟΑΣΕ ΕΘΙΑΓΕ, ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΜΦΕ ΕΘΙΑΓΕ-ΙΕΒ, ΕΘΙΑΓΕ-ΙΓΕΜΚ) και έγινε επισκόπηση του χρονοπλάνου του προγράμματος. Στα θέματα εξετάστηκαν τα παρακάτω

Εγκατάσταση συστήματος Heliosec
Για την εγκατάσταση του συστήματος συλλογής υγρών αποβλήτων Heliosec συμφωνήθηκε η τοποθεσία εγκατάστασης που πρότεινε ο Δήμος Χαιρώνειας και παρουσιάστηκαν σχετικές φωτογραφίες που λήφθησαν από το σημείο. Η τοποθέτηση αναμένεται να γίνει περί τις 10 Μαΐου 2010.
Μετεωρολογικοί Σταθμοί
Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να υπάρξει ασφάλιση των 2 μετεωρολογικών σταθμών προκειμένου να τοποθετηθούν στο πεδίο. Έχει εγκατασταθεί ο ένας από τους 2 στην περιοχή.
Η εκπαίδευση
Η εκπαίδευση παραγωγών και γεωτεχνικών στην περιοχή (1ος κύκλος 08-19/03/2010) στην περιοχή αξιολογήθηκε θετικά ως προς το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και την ποιότητα των παρουσιάσεων ωστόσο δόθηκε έμφαση στον καθορισμό του καταλληλότερου χρόνου διεξαγωγής για το πρακτικό μέρος ώστε να υπάρχει αυξημένη συμμετοχή. Θα αποσταλεί μέχρι 29/03/2010 e-mail σε όλους τους εμπλεκόμενους για να οργανωθεί καλύτερα και έγκαιρα ο προγραμματισμός και η διεξαγωγή του πρακτικού μέρους της εκπαίδευσης.
Τέλος στην σύσκεψη επισημάνθηκε και σχολιάστηκε θετικά το γεγονός ότι - ανεξαρτήτως του αριθμού τους - οι παραγωγοί που ήταν παρόντες στις εκπαιδεύσεις είναι καλλιεργητές αγροτεμαχίων που αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων της πιλοτικής περιοχής.
Το πρόγραμμα
Ως γνωστόν η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος EcoPest αφορά στη λεκάνη απορροής του Βοιωτικού Κηφισού 9.000,5 στρέμματα με καλλιέργειες βαμβάκι, καλαμπόκι, βιομηχανική τομάτα.
Το πιλοτικό πρόγραμμα EcoPest στοχεύει στην προσαρμογή των αρχών της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων για την προστασία ενός ευάλωτου υγροτοπικού οικοσυστήματος. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+
Αντικείμενο του EcoPest είναι να αναπτύξει, να παρουσιάσει και να εφαρμόσει μια οικονομικά βιώσιμη στρατηγική για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, μέσω του ελέγχου των εισροών και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των σχετικών κινδύνων. Για να εκπληρωθούν οι στόχοι του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί δράσεις στις οποίες εμπλέκονται όλοι όσοι συμμετέχουν και περιλαμβάνουν την εφαρμογή και την διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Στην σύσκεψη αξιολογήθηκε η πορεία του προγράμματος από την μεριά όλων των εμπλεκομένων (επιστημονικών φορέων-καλλιεργητών-γεωπόνων-τοπικών φορέων), της προόδου του έργου, της πορείας και των μέχρι σήμερα συμπερασμάτων, την ανακεφαλαίωση των στοιχείων και την προετοιμασία των επόμενων εργαστηρίων με τους καλλιεργητές της περιοχής.


Λιβαδειά 30-3-2010
Το Γραφείο τύπου
της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΑΣΕ ΑΑΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου