Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Life - Ecopest

Το EcoPest είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην προστασία ενός ευάλωτου υγροτοπικού οικοσυστήματος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ Περιβαλλοντολογική Πολιτική και Διακυβέρνηση. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα Ελληνικά Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων.
Η περιοχή υλοποίησης του προγράμματος βρίσκεται στη λεκάνη απορροής του Βοιωτικού Κηφισού, σε μία από τις πιο παραγωγικές και εντατικά καλλιεργούμενες πεδιάδες της Ελλάδας. Η συνύπαρξη της εντατικής καλλιέργειας με την αφθονία των αποθεμάτων νερού στη λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα καθιστούν το συγκεκριμένο αγρο-οικοσύστημα εξαιρετικά ευάλωτο στη ρύπανση από αγροχημικά. Η περιοχή είναι μεγάλης κοινωνικοοικονομικής σημασίας δεδομένου ότι ο ταμιευτήρας καταλήγει στην λίμνη Υλίκη η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πόσιμου νερού για την Αττική με πληθυσμό περίπου 5.000.000 κατοίκων. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο Δήμο Χαιρώνειας, σε πιλοτική κλίμακα σε μια έκταση 9000 στρεμμάτων αγροτικής γης στις καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού και βιομηχανικής τομάτας στο Παρα-Κωπαϊδικό πεδίο στις παρακείμενες εκτάσεις του Βοιωτικού Κηφισού ο οποίος καταλήγει στη λίμνη Υλίκη.

Πρόγραμμα εργασιών για την παρουσίαση αποτελεσμάτων 1ου έτους του προγράμματος και καταγραφής υπάρχουσας κατάστασης του προγράμματος

LIFE07 ENV/GR/000266 EcoPest

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ KΡΥΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ημερομηνία : 01-03-2010

Προεδρείο: Αθ. Δημάκης, Β.Τσιτσιρίγκος, Ε. Σκουρουλιάκου

08.45-09.00 : Άφιξη & υποδοχή προσκεκλημένων

09.00-09.20 : Χαιρετισμοί

09.20-09.30 : Έναρξη Εργασιών (Π. Σουλιώτη, ΜΦΙ)

09.30-09.50 : Το πρόγραμμα LIFE+, το ΕcoPest και η σκοπιμότητά του για τη χώρα
(Δρ Κ. Μαχαίρα Συντονίστρια Προγ/τος ΕcoPest, ΜΦΙ)

09.50-10.10 : Αποτελέσματα επισκοπήσεων (Δρ. Π. Μυλωνάς, Δρ. Α. Καλαμαράκη, ΜΦΙ, Δρ. Δ. Χάχαλης).

10.10-10.25 : Αποτελέσματα ελέγχων γεωργικών ψεκαστικών μηχανημάτων (Δρ. Α. Παπαγιαννοπούλου, ΕΘΙΑΓΕ-ΙΓΕΜΚ)

10.25-10.50 : Αποτελέσματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην περιοχή υλοποίησης (Δρ. Α. Παναγόπουλος, ΕΘΙΑΓΕ-ΙΕΒ, Δρ. Ε. Καρασαλή, ΜΦΙ).
Βιοδοκιμές προσδιορισμού τοξικότητας σε νερά (Δρ. Κ. Κυριακοπούλου, ΜΦΙ)

10.50-11.20 : Θέματα ασφάλειας στην αγροτική παραγωγή για τον άνθρωπο & το περιβάλλον.
α) Ασφάλεια ψεκαστών: Μέσα ατομικής προστασίας , έκθεση ψεκαστών & παρευρισκομένων ατόμων σε γεωργικά φάρμακα (Α. Τσακιράκης, ΜΦΙ)
β) Περιβαλλοντική ασφάλεια: Πηγές σημειακών ρυπάνσεων, διασπορά ψεκαστικού νέφους, διασπορά εκπλυμάτων γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον (Δρ. Αιμ. Μαρκέλλου)
γ) Προτεινόμενοι τρόποι διαχείρισης κενών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων (Α. Χαριστού, ΜΦΙ)

11.20-11.45 : Σύστημα Χαμηλών Εισροών (Δρ Δ. Χάχαλης, ΜΦΙ)
α) Λιπαντική Αγωγή Δρ. Θ. Καρυώτης, ΕΘΙΑΓΕ-ΙΕΒ)
β)Τρέχουσες καταγραφές, ερωτηματολόγια και πλαίσιο επιθυμητής συνεργασίας με αγρότες και γεωτεχνικούς για την καλή υλοποίηση του έργου (Δρ Δ. Χάχαλης, Δρ Αιμ. Μαρκέλλου ΜΦΙ)
11.45-12.15 : Διάλειμμα για καφέ

12.15-12.30 Εισαγωγή στην θεματολογία και στο πλάνο υλοποίησης των προγραμματισμένων κύκλων εκπαίδευσης (Δρ. Φ. Καραμαούνα, ΜΦΙ)

12.30-12.45 : Επισκόπηση προβλημάτων που προέκυψαν (Χ. Διαμαντής, ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ)

12.45-13.45 : Ελαφρύ γεύμα

14.00-14.15 : Δράσεις 2ου έτους του Προγράμματος (Δρ. Κ. Μαχαίρα)

14.15-14.45 : Συζήτηση επί του προγράμματος με αγρότες και γεωτεχνικούς

14.45-15.00 : Σύνοψη ημερίδας και Λήξη εργασιών (Προεδρείο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου